İnsan Yönetme Sanatı Kitap Özeti

Kitap Özetleri

Kitabın adı: İnsan Yönetme Sanatı

Yazar: Prof.Herbert N.Casson

Kitabın Türü: Kişisel Gelişim Yönetim

İnsan Yönetme Sanatı Kitap Özeti

İngiliz şairlerden biri, ''insanların tetkit edebileceği en önemli konu, yine insandır'' der. Bu şairin sözündeki isabeti henüz tam olarak anlayamadık. Çünkü ancak son zamanlarda müşterileri ve işçileri anlamaya önem vermeye başlanıldı. Bugünde insan yaradılışını araştırmak kadar önemli bir mesele bulunmadığını takdir edip anlaşılmıyor.
Fransızlar' ın bütün dünyaca tanınan fikir adamlarından Pascal, insanları her telinden çeşit çeşit sesler çıkaran bir saza benzetiyor ve bu sazı çalmayı öğrenmenin gerekliliği üzerinde titizlikle duruyor. Çünkü en önemli nokta insanın kendisidir. Aklı başında her işveren de müşteri veya işçilerini seçerken onları iyi tanımak zorundadır.

Reklam işleri ile uğraşan kişiler, her hafta insanların fikirlerinde ve alışveriş yeteneklerinde meydana gelen değişikliği uzun uzadıya incelemelidir. En güzel ilanı yapmak için otobüs veya tramvay seferinde iki çift söz etmek, yani halk ile iletişim önemlidir. Satışlarınızı arttırmanın en önemli yöntemi de budur. Eski kafalı iş adamları geçmiş ile yani ölüler alemi ile ilgilenirdi. Ölüler ise alışverişle ilgilenmezdi.

Bizim görevimiz yaşayan insanların ne istediklerini ve nelerden bahsettiklerini anlamak ve ona göre hareket etmektir. Bu yüzden genç nesli tanımak gerekir. Çünkü bu tür müşterilerin ilgisini kazanmak, satıcının hedefini gerçekleştirmede önemlidir. Genç erkek ve kızların aile çevresindeki etkileri göz ardı edilemez. Londra'da onbinlerce otobüs ve tramvay sürücüsü vardır. Bir insan bunların ihtiyaçlarını araştırır ve bunlarla tanışırsa bütün insanlar tarafından yapılan alışverişin geniş bir kısmını üzerine alır. Birçok mağaza, bin kişi çalıştıran fabrikalara yakındır. Mağaza sahibi bu işçilerin ihtiyacını araştırmalı, onların neler satın aldıklarını anlamalı ve onlarla mutlaka tanışmalıdır. Kadınlara yönelik ürünlerle uğraşan nice üreticiler vardır ki, bir defa bile birkaç kadın davet edip de yaptığı malları onlara göstermeyi hiç aklına getirmemiştir.

Herkes, kendileri ile alışveriş yapanları ihmal ediyor. Bu sebeple alıcılara istemedikleri şeyler sunuluyor, buna bağlı olarak da işçiler yanlış biçimde yönlendiriliyor. İş hayatında başarılı olan kimsenin son derece sert veya diktatör olduğuna dair genel bir kanaat vardır. Bu kanıyı besleyenlere göre, iş adamı ya suratı asık dolaşır veya hilekardır. Bu fikir, küçük iş sahipleri veya son derece başarılı olanlar hakkında doğrudur. Fakat bugün büyük müesseseler kuran ve bunları şerefli ve kibar bir biçimde yönetenler için bu kanı doğru değildir.

Terbiye, nezaket ve stratejinin iş hayatında faydalı olduğu söylenir. Fakat bunların değeri çok abartılıyor. Bu sıfatların suistimal edilmesi, başkalarına karşı aldatıcı olmak, kendi çıkarları için bunları kullanmak ise sadece kendi menfaatini düşünmeyi gösterir. Her iş adamı mutlu olmak ve daha fazla para kazanmak ister. Diktatörlük yaparak, başkalarını aldatarak mutlu olmanın imkanı yoktur. İnsana hakim olan fikir yalnız menfaat sağlamak olursa kazanılacak şey çok azdır. İnsanlar içinde kolaylıkla ve hoşnutluk verici şartlarda servet kazananların birçoğu insanları yönetme sanatını anladıkları için başarılı olmuşlardır. Bunlar başkaları ile işbirliği yaparak onların sadakat ve dostluklarını kazanmayı sağlamışlar, kendilerini zenginleştirdikleri gibi başkalarına da servet kazandırmışlardır.

Büyük bir iş yerinin başında bulunan bir yöneticinin kaba ve sert olması için hiçbir sebep yoktur. İnsanlara kaba ve sert davranarak, güçlerini gösterdikleri yolunda yaygın fakat yanlış bir kanaat vardır. Eserin ikinci bölümünde gösterilen bu insanlar ancak başarısızlığa uğrayabilirler. İnsanlar bir araya geldiklerinde tatlı tatlı sohbet ederler. İş adamı iş adına yaptığı görüşmelerde bu tatlı sohbetlerden faydalanmaktadır. Çünkü bu tatlı sohbetlerin değeri bir başkadır. Sosyal kabiliyetlerden mahrum olan bir insan yüksek makamlara gelebilir. Fakat bu özelliklere sahip olsaydı daha farklı bir şekilde başarılı olurdu. Bu tip insanlar, yaradılışlarının daha cazip taraflarını kullanmayı ihmal ederek hayatta karşılaşacakları zorlukları artırırlar ve bu güçlüklere engel olamazlar.

Bunlarda İlginizi Çekebilir

Sonraki Yayın
« Prev Post
Önceki Yayın
Next Post »
Comments System WIDGET PACK
Comments