Renklere Göre Kişilik Yapısı

Hayat
Renklere Göre Kişilik Yapısı
Renklere Göre Kişilik Yapısı 

Mavi Renkli Kişilikler

Başkaları için maviler iyilik yapmaktan hoşlanırlar. Kendine düşkünlüğü insani bir zaaf olarak görürler. Başkalarına yardımın insani bir görev olarak düşünürler. Bencilliğe düşmandırlar. Maviler çoğunlukla tüm renkler tarafından saygı ve sevgi görürler.

Maviler insanı severler. Adeta ''Yaratılanı severiz, Yaratandan ötürü '' felsefesini rehber edinmişlerdir. Mavi kişilik rengi bayanlarda daha çok görülür. Şefkatli oluşları bunun üzerinde etkin olmalıdır. Maviler işten çok insani ilişkiye değer verirler. Pozitif yanları, sadakat, güven, azim, adanmak, sakinlik, sorumluluktur.

Negatif yanları, kendinden fazla emin, batıl ve duygusal olarak dengesizlik, zayıf, soğuk, üzüntü, pasiflik.

Mavi Renkli Kişilikler: Maviler hatırlamak ve hatırlanmak isterler. Detaylara önem verirler, güzellik onlar için değerlidir, estetiğe dikkat ederler, istikrarlıdırlar, samimidirler, duygusallığa önem verirler, hedef belirler, empati yönleri gelişmiştir, duyarlıdırlar. Ayrıca huzuru ararlar, gürültü ve kargaşayı sevmezler. Mavi renkteki kişiler geçmiş ile iç içedir, yaşadıkları olayları, geleceği geçmişteki olaylar ile kıyaslama yaparlar. Başarılı oldukları iş alanları: Mimar, marangoz, psikolog, din görevlisi, öğretmen, mühendis, politikacı.

Beyaz Renkli Kişilikler: Tartışmaktan hoşlanmazlar. Mükemmeliyetçilik, yapılan işin kursuz ve eksiksiz olmasına dikkat ederler. Tartışma ihtimali olan yerlerde durmazlar. Onlar için insanın kendini iyi hissetmesi çok önemlidir. Beyazlar yönetilmekten ve kontrol edilmekten hoşlanmazlar. Saygı görmedikleri ortamdan kaçarlar. Sabırlıdırlar ancak sabırlarının son bulması iyi değildir. Beyazlar sessizliğin huzuruna düşkündürler. Beyazlar önerilere açıktırlar. Başkalarının isteklerine ve motive olmalarına önem verirler. Emir almaktan hoşlanmazlar. Beyaz renk saflığı, masumluğu simgeler. Verimlilik, bereketi gösterir. Beyaz renklerin en belirgin özellikleri; huzurludurlar, sessizdirler, samimidirler, gerçekçidirler, sabırlıdırlar, uyumludurlar, kibardırlar, katkıya açıktırlar, arabulucudurlar, uzlaşmacıdırlar, dinleyicidirler, empati yetenekleri vardır, önerilere açıktırlar, sakindirler, boyun eğmezler. Beyazların hayatta başarılı oldukları iş alanları; dişçi, bürokrat, asker, araştırmacı, polis.


Sarı renkli kişilikler: Yaşamayı, eğlence gibi görürler. Rahat insandırlar ve nerede eğlence var ise orada sarı insanlar çoğunluktadır. Sarılar iletişim kurdukları kişiye yakın olmak isterler. Bu yakınlığı da dokunma suretiyle hissederler. Sarılar hızlı yaşamayı severler. İletişim ortamlarında konuşkanlıkları ile dikkat çekerler. Bu konuşkandırlar, çoğunlukla derin değil sığ konulardır. Onlar için önemli olan dinlenilmek ve ilginin odağı olmaktır. Sarı renkte kişilik,  iletişim ortamlarında konuşkanlıkları ile dikkat çekerler. Devamlı hareket halindedirler. Çoğunlukla aynı yerde uzun süre kalmaktan hoşlanmazlar. Bu hareketleri başkaları tarafından anlaşılmayabilir. Hatta bu davranışın psikolojik sorun olduğu kanaatine varılması muhtemeldir. Çünkü odaklanma konusunda yetersizdirler. Uzun konuşmalara odaklanmaları neredeyse imkansızdır. Sarıların dikkatini çekmek için onlara somut örnekler sunulmalıdır. Hayalperest değildirler. Fakat hızlı hareket ettiğinde bu renkteki karakter, endişe verici tedirginlik yaratabilir. Pozitif yanları, yaratıcı, bilgelik, mantık, iyimserlik, neşeli olmak, zorlayıcı, akademik ve analitikçidir. Negatif yanları; yargılayıcı olmak, korkak, kibirli, kötümser olmak, aşağılık kompleksi, bencil olmak.

Mor Renkli kişilikler: Mükemmel davranışlar beklerler. Olumsuzlukları anında görür ve söylerler. Titizlikleri ile bazen kendilerine hayran bırakırlar. Bazen de sıkıcıdırlar. Morlar çoğunlukla içe dönüktürler. Onları sessiz ve sakin şekilde bir köşede otururken görmeniz mümkündür. Yalnızlığı severler. En belirgin özellikleri devamlı düşünme ve yeni fikirler ortaya koyma özellikleridir. Morlar ayrıntıya çok önem verirler. Yaşamları planlıdır ve listelidir. Bu planların içine dışarıdan girmek oldukça zordur. Morların mutfakları, odaları oldukça düzenlidir. Giysileri ciddi renklerdir. Rakam ve verilere değer verirler. Morların en belirgin özellikleri; mükemmele ulaşmak isterler, disiplinlidirler, düzen ve tertibe önem verirler, plan ve programları vardır, detayları önemserler, ketumdurlar. Başarılı olacak meslekler; polis, asker, yönetici, şef, diplomattır. Kişilikleri  mor rengin özelliklerini taşıyanlar ile iyi geçinmenin yolları; hassas bir yapıları olduğu için konuşma ve hareketlerinize dikkat etmeniz gerekir, mantıklı olun, düzenli ve planlı olmak, duygusal hareket etmeyin, detaylara girin. Pozitif yanları,  bireysellik, yaratıcılık, sezgisel, psişik, insancıl. Negatif yanları, olgunluk, hilekar, sosyal intibazsızlık, yolsuzluk.

Kırmızı Renge göre Kişilik Yapısı: Burunlarının doğrultusunda giderler, bunların özgürlüklerini kısıtlamak, bunlara en büyük cezadır. Kırmızılar güç elde etme arzuları frenlenmezse tehlikeli olabilirler. Kendi istedikleri işte çalıştırınca oldukça verimli olurlar. Burada dikkat edilmesi gereken onları istemedikleri bir işte çalıştırmamaktır. Kariyerlerine düşkün olurlar. Başkalarını etkilemekten, hayran bırakmaktan hoşlanırlar. Zekaları ve yetenekleri konusunda çevresindekilerin takdirini beklerler. Kırmızılar hep ön safta olmak isterler. Disiplinli ve hiyerarşi bir yapıda çalışan kırmızılar, çok zorluk çekerler. Üstleri ile birlikte, bulunmaktan hoşlanmazlar. Kırmızıların en belirgin özellikleri; risk alırlar, mantığa önem verirler, verime dikkat ederler, lider vasıflıdırlar, yeteneklidirler, krizleri yönetebilirler, dürüsttürler, karar alma yetenekleri vardır, düşündüğünü ifade ederler, konuşkandırlar, bakış açıları vardır. hedefe önem verirler. Kırmızı renkli kişiler için meslek dalları; yönetici, polis, asker, politikacı, girişimci, müteahhit, din görevlisi.

Pozitif yanları, heyecan, tutku, güç, cesur, spontan, kararlı.
Negatif yanları, saldırgan, asi ve inatçı, hoşgörüsüz, kırgın, şiddettir.


Bunlarda İlginizi Çekebilir

Sonraki Yayın
« Prev Post
Önceki Yayın
Next Post »
Comments System WIDGET PACK
Comments